Redigeret november 2022:

Arbejdstid på over 48 timer om ugen er ikke bare usundt, det er også ulovligt – også selv om den ansatte selv ønsker det. Vestre Landsret har dømt en arbejdsgiver til at betale en godtgørelse til en medarbejder på 50.000 kroner.

Arbejdstid var også i fokus i to lignende sager. Her blev arbejdsgiveren dømt til en tilsvarende godtgørelse, skrev Julie Gerdes, leder af ansættelses- og arbejdsret, EY, i en klumme i Børsen i 2017. Arbejdsgiveren har en selvstændig forpligtelse til at sikre, at arbejdstiden er under 48 timer i en periode på fire måneder. Og kan altså ikke sige, at man ikke vidste det, eller at lederen eller medarbejderen gerne ville selv.

Dog har landsretten frifundet en virksomhed, fordi det ikke var tilstrækkeligt dokumenteret, at en ledende medarbejder havde arbejdet mere end 48 timer pr. uge, lige som den ledende medarbejder ikke havde gjort ledelsen opmærksom på de mange arbejdstimer. Læs Dansk Erhvervs referat af sagen fra februar 2022.

To stærke argumenter til topledelsen

Derudover er det ikke sundt at arbejde over 48 timer pr. uge. Så kig på antallet af opgaver. Planlæg og prioriter – husk USA: Udskyd, Slet og Aflys, i stedet for blot at lægge flere timer på arbejdsugen.

Der er flere nuancer i det, og jeg ved godt, at mange ledere og nøglemedarbejdere uden højeste arbejdstid arbejder mere, og ved også, at det kan være svært at sige nej. Men topledelsen har her to stærke argumenter: Det er ulovligt, og arbejdsgiveren risikerer en sag og en dom, og det er skadeligt for helbreddet (og for kolleger, medarbejdere, samlet afdeling og virksomhed), hvis den enkelte arbejder så meget, at vedkommende får helbredsmæssige problemer.

Skift mellem præstation og restitution

Jeg er fuldt bevidst om, at man ikke bare kan præstere på topniveau på deltid eller 37 timer om ugen. Men jeg opfordrer altid til at tænke i skiftet mellem præstation og restitution og i et nogenlunde gennemsnit over et år.

Man kan fint give den en skalle – og kroppen er bygget til det, så det er kun skønt, at få lov at yde sit bedste. Hvis man planlægger med restitution (holder fri, ferie, ‘afspadsering’ eller bare går ordentligt ned i gear) efterfølgende.

Som regel vil det vise sig, at hvis man sikrer, at man bevidst vælger opgaver til – og vælger opgaver fra – vil man blive mere effektiv. Mens man som regel bliver mindre effektiv, hvis man bare sætter arbejdstiden op i et forsøg på klare det hele. Arbejdstid er bare en af mange mulige knapper, man kan skrue på. Og hvis man kun bruger arbejdstid som en reguleringsfaktor, slider man sig selv – og udsætter arbejdsgiveren for en potentiel sag.

Tag magten over kalenderen

Skru på andre faktorer i stedet:

Skift mellem perioder med mange arbejdstimer, og perioder med få eller ingen arbejdstimer

Afstem forventninger bevidst, så du ikke bare pr. refleks går i gang med at løse opgaver, der siver i din retning

Skift mellem, hvem der tager det store ryk/projekt, så det ikke hver gang er den bedste/dygtigste/mest ansvarlige

Se på, om din liste med opgaver rent faktisk hører til hos dig i din funktion/rolle eller om andre kan/skal løse dem

Se på, om afdelingen løser opgaver, der egentlig hører til i andre afdelinger eller teams

Prioriter, så nogle opgaver løses hurtigt i lavere kvalitet, mens andre opgaver får behørigt fokus

Slet opgaver i samme hast som du/I får nye ideer. Hvis der skal være plads til noget nyt, skal noget gammelt/andet ud (eller man skal have flere mennesker/maskiner til at udføre det)

Sæt mere tid af til at få forandringer og projekter afsluttet og indarbejdet ordentligt i virksomheden, organisationen eller i dit eget arbejde. Det giver mere arbejde for alle, hvis der kun er en stakåndet afslutning med mange løse ender – eller hvis nye forandringer/projekter starter inden det første er ordentligt afsluttet

Hav fokus på deadline også i små opgaver. I stedet for at gå i gang med det samme, når mindre opgaver kommer ind, brug de ekstra få minutter på at få afklaret, hvornår det senest skal være klar, så du kan sætte tid af i kalenderen til at løse det – og ikke bare automatisk lægger ekstra arbejdstimer samme dag eller samme uge, hvis det ikke er nødvendigt.

Endelig: Tag magten over kalenderen tilbage. Den er dit vigtigste arbejdsredskab.

Få klarhed over rammer og forventninger

Står man – som mange gør – i en situation, hvor man ikke kan sige nej, fordi lederlagene opadtil forlanger, at man “bare får det ordnet”, kan man på almindelig konstruktiv vis begynde med at få klarlagt, hvilket niveau, opgaven skal laves på, hvilke forventninger, man skal leve op til, og tale om, hvad man så skal slette, nedprioritere, uddelegere, skubbe eller aflyse.

Jeg skriver på “almindelig konstruktiv vis”, fordi man bliver nødt til at vurdere, hvordan man kan gøre det konstruktivt. Man behøver ikke nødvendigvis have løsningen. Men det kan ikke anbefales – fordi det på længere sigt kan give nogle andre problemer – bare at læne sig tilbage, folde armene og sige: “Det kan ikke lade sig gøre,” eller “Så må vi igen bare lade kunderne/borgerne sejle deres egen sø”. Prøv med en anden kommunikationsmodel først.

Læs klummen Ulovligt at arbejde mere end 48 timer om ugen, Børsen, 2017 (kun for abonnenter)

Redigeret & opdateret 2022, redigeret oktober 2021, udgivet første gang 2017

Læs om 5 stjerner til bogen Ledertrivsel i Travlhed

Læs om individuelt redskabsorienteret ledersparringsforløb

Læs om Stressbarometer® – koncept til ledergrupper og afdelinger