Go to Top

Opdag stress hos studerende

Den store gruppe af yngre mennesker, som er løst tilknyttede arbejdspladser og organisationer, giver ofte anledning til spørgsmål og hovedbrud. Hvad er mit ansvar – og hvad kan/skal jeg gøre, når jeg ser, at en løst tilknyttet har problemer, bliver jeg og andre ofte spurgt.

Mellem forældre og leder

Det er en gruppe, som er flyttet hjemmefra, men som ikke endnu er flyttet fast ind på en arbejdsplads. De står i en mellemperiode under uddannelsen, og det kan være svært for nogle at navigere i. På den ene side vil de gerne leve op til arbejdsmarkedets krav, når de er i virksomheder og organisationer i kortere eller længere tid. På den anden side har de ikke den samme faste tilknytning, ledelsesmæssige støtte og klarhed over roller og opgaver, som uddannede fastansatte medarbejdere i organisationen.

Hjælp til dig, der har med unge at gøre

Lene Rimestad og Gitte Gravengaard har skrevet bogen Journalist i praktik, som er målrettet journaliststuderende og deres vejledere, men som også kan anbefales til andre, der har med studerende, praktikanter, studentermedhjælpere, freelancere at gøre. De to forfattere har oprettet en tilhørende hjemmeside med ekstramateriale. Jeg har bidraget med viden og gode råd i forhold til stress og trivsel.

Har du konktakt med studerende, unge projektansatte, specialestuderende eller andre med løs tilknytning til din virksomhed, kan du læse konkrete råd om, hvad du kan gøre for at øge trivslen og forebygge stress.

Opdag stress hos praktikanten

Eksperterne bag bog og praktikantvejleder.dk

Læs referencer Lis Lyngbjerg

Læs om Stressbarometer® – koncept og seks enkle skridt

Læs om individuelle sparringsforløb