Go to Top

Stressbarometer® virker

De første tre ledergrupper har været igennem Stressbarometer® i første halvår 2016. Og jeg er glad for at konstatere, at de tanker, jeg havde, da jeg udviklede konceptet, har vist sig at holde stik.

Her kan du se nogle af de foreløbige resultater. De er nærmere beskrevet i nyhedsbrevet, som du kan læse her (når det udkommer)

79 ledere har været igennem konceptet, 11 ledere – 14 procent – var massivt overbelastede og i risiko for sygemelding. Ingen af dem blev sygemeldt. Otte ledere tog imod individuel rådgivning og afsluttede med en ny test. Resultaterne kan du se herunder.

Før og efter

Første graf viser de otte lederes stresssymptomer ved test 1, før individuel rådgivning:

Symptomniveau 8 ledere – test 1, før individuel rådgivning

Den næste viser stress-symptomniveauet ved afslutningen, efter individuel rådgivning:

Symptomniveau 8 ledere – test 2 efter individuel rådgivning

Symptomniveauet er faldet drastisk. Og det kan se lidt firkantet ud på grafer og med tal. Men i praksis betyder det, at de fleste har fået deres fulde arbejdsevne igen og ikke skal gå og bøvle i dagligdagen med ondt i kroppen, dårligt humør, rastløshed.

Nogle er stadig trætte, og ikke alle har fået styr på søvnproblemer. Men det kan der gøres noget ved – og vigtigst af alt: De har fået overskuddet til aktivt at beslutte, om og hvornår de vil gøre noget ved det. Det kan man nemlig ikke, når man er massivt overbelastet og hænger i med det yderste af neglene. Der har man bare fokus på at overleve.

Læs udtalelser/referencer og kundecases