Go to Top

Stressbarometer®

STRESSBAROMETER®

Stressbarometer® er målrettet ledergrupper og afdelinger, som vil forebygge stress og undgå stress-relaterede sygemeldinger

Stressbarometer®-konceptet er udviklet på baggrund af 16 års professionel erfaring og samarbejde med de største kapaciteter inden for stress og ledelse i Skandinavien.

Erfaringer fra 5 pilot-projekter og individuelle sparringsforløb i 7 år har vist, at man kan undgå langvarig stressrelateret sygemelding i 8 ud af 10 tilfælde.

SEKS ENKLE SKRIDT

Første skridt:

Planlægningsmøde med chef eller afdelingsleder & Lyngbjerg. Vi gennemgår de vigtigste udfordringer og styrker og planlægger forløbet, så det passer bedst muligt til gruppen.
Varighed: 1-2 timer

Andet skridt: 

Stressbarometer®-test og resultat til deltagerne. Testen fastlægger trivsels-/stressniveau og mulige årsager. Hver deltager får sin personlige rapport med resultat på en skala fra 1-10 og i grøn, gul og rød zone.
Varighed: 5-15 minutter

Tredje skridt:

Deltagere, der ligger på niveau 6 eller derover får opringning eller mail med tilbud om individuel sparring og rådgivning af Lis Lyngbjerg og/eller en autoriseret psykolog.
Varighed: Telefonsamtale og sparring op til 3 x 1,5 time

Fjerde skridt:

Seminar med redskaber og resultater på gruppeniveau. Fokus er på redskaber til gruppens udfordringer i dagligdagen med et gran af humor.
Varighed: 2-3 timer

Femte skridt:

Materiale tilpasset gruppen, bl. a. en bog til hver deltager. Derudover får deltagerne adgang til Stressbarometer®s lukkede forum med yderligere materiale.

Sjette skridt:

Eftertest af gruppen og afsluttende møde med chef eller afdelingsleder & Lyngbjerg med anbefalinger, ledelsesmæssige redskaber og valuering.
Varighed: 1-2 timer


Pris-eksempler: 

Ledergruppe 10 deltagere: 45.000,-
Afdeling 20 deltagere: 50.000,-

Din og jeres tid:

Jeg og mine samarbejdspartnere laver det meste. Du som leder skal bruge 4-6 timer – og sparer tid senere. De fleste deltagere skal blot bruge 5-10 minutter på testen før og efter, og deltage i seminar på 2-3 timer. 12-16 % af deltagere kan få op til i alt 4,5 timers individuel sparring i forløbet. Forløbet løber typisk over 4-6 uger.

Ja tak, jeg vil gerne ringes op – uforpligtende 


Historien bag:

Stressbarometer® blev udviklet i årene 2003-2009 af overlæge, Dr.Med. Bo Netterstrøm, cand.psych., Ph.D. Else Kathrine Relster og specialist i ledelse og stress, Lis Lyngbjerg. Stressbarometer® samarbejdede med Irma og ATP i opbygningen. Stressbarometer® blev solgt til Japans største konsultenthus, Business Consultants Inc. i 2009. Lis Lyngbjerg har overtaget rettigheder, justeret og udviklet nyt koncept i 2015.

Læs mere om Lyngbjerg

Læs referencer og udtalelser

Læs anmeldelser bøger

Læs kundecases

Læs artikler og interviews