Kundecases

Kundecases fra individuelle forløb og opgaver, jeg har løst i virksomheder og organisationer.

Tryk på overskrifterne og læs historierne bag.

Sygefravær faldt fra 13 % til 1 %

Teamleder, Aarstiderne:

“Jeg står helt klart stærkere som leder efter mine to ledersparringsforløb hos Lis Lyngbjerg. Lis har givet mig nye redskaber og hun har bekræftet mig i alt det, jeg også gør rigtigt som leder,” siger Lone Monberg Rathsach, teamleder i kundeservice, Årstiderne.

”Jeg er vild med Lis. Hun er fantastisk at tale med og har masser af viden, som hun deler. Hun har fået mig til at se mig selv som leder på en ny måde. Jeg er blevet bevidst om, at jeg har stærke lederevner. Jeg har opdaget, at jeg er hurtig til at se, om en medarbejder er presset og har brug for hjælp eller behøver en fridag til at få energien tilbage, og jeg har fået redskaberne til at håndtere det.”

Nu kan jeg handle med det samme

Sparringen med Lis Lyngbjerg har betydet, at Lone stoler på sine lederegenskaber, og at hun bruger sin intuition mere bevidst.

”Hvis en medarbejder ikke helt trives, går vi en tur. Vi taler om almindelige ting, og så kommer vi lidt efter lidt ind på det, der ikke fungerer. Så kan jeg handle på det med det samme.”

Lone tager fat i problemerne, inden de vokser sig store, og som leder tager hun ansvar for, at hendes medarbejdere har det godt.

Sygefravær faldt fra 13 % til 1 %

”Jeg har fået gode, præcise redskaber fra Lis Lyngbjerg til at håndtere det, hvis der opstår større udfordringer. Det er at være tydelig og præcis overfor medarbejderne, hjælpe dem med at få overblik, aftale præcis, hvad de skal fokusere på her og nu – og så følge tæt op med korte, konkrete samtaler.

Efter de to forløb, jeg har haft hos Lis, har vi øget trivslen markant i afdelingen, og sygefraværet er faldet fra 13 % til 1 %,” fortæller Lone Monberg Rathsach.

Samtaler fri for dybdepsykologi

Driftschef, Hartmanns:

“Når man er stressramt, har man brug for konkrete værktøjer til, hvad man skal gøre her og nu. Det fik jeg hos Lis Lyngbjerg,” fortæller Per Maymann, driftschef i Hartmanns A/S med ansvar for 8 mellemledere og 40 medarbejdere.

“De værktøjer, der har størst effekt, er samtidig de mest banale, og nu forstår jeg, hvad Lis mener med, at stress ikke kun er et spørgsmål om, hvad der sker på arbejdet, men også at man sørger for at opbygge og vedligeholde en stærk krop og psyke.”

Fri for dybdepsykologi

“I efteråret blev jeg mere og mere svimmel på grund af stress, og på anbefaling fra min chef kontaktede jeg Lis. Gennem 6 måneder havde jeg 5 møder med Lis, og samtalerne var helt fri for dybdepsykologi – og det var jeg glad for, det er slet ikke mig. Min stress handlede om at administrere dagligdagen bedre. Vi fordybede os i nogle få ting, i stedet for at skøjte henover en hel masse,” siger han. På det afsluttende møde med Lis deltog min chef også, så værktøjerne kunne blive forankret i mit job. Vi har samtidig defineret 4 stresssignaler, og hvordan jeg håndterer dem.

Hurtigt ned i det grønne område

“Alt i alt havde jeg 8 fridage i starten af forløbet. Stresstesten viste, at jeg hurtigt kom ned i det ”sunde” område, og jeg har ikke haft stresssymptomer siden, selvom jeg efterfølgende har fået større ansvarsområde. Jeg har haft stort udbytte af sparringen med Lis og hendes fokus på at finde de værktøjer, der virker bedst for mig,” siger Per Maymann.

Ændrede mit syn på ledelse

Skoleleder, Filipskolen:

”Mit ledersparringsforløb hos Lis Lyngbjerg har givet mig ny og vigtig viden om stress. Både i forhold til mig selv og i forhold til medarbejderne. Det har betydet, at jeg har kunnet forebygge et par sygemeldinger blandt medarbejderne. Samtidig har det ændret mit syn på ledelse, nemlig at man som leder godt kan være i trivsel og overskud,” siger Tina Waskiw Rasmussen, skoleleder på Filipskolen Amager, efter et ledersparringsforløb hos Lyngbjerg.

Nye gode vaner

”Jeg har fået nye, gode vaner. Før havde jeg alle aftaler, opgaver og møder i hovedet. Nu skriver jeg alt ned og inden jeg går hjem fra arbejde, planlægger jeg næste dag. Jeg kan mærke, at hjernen bliver aflastet og at jeg sætter tempoet ned. Det skaber ro, og det smitter af på medarbejderne. De føler sig trygge og ved, at jeg altid har tid til en snak.”

En anden ny og god vane er, at Tina har sat sin søvn i faste rammer. ”Jeg går i seng 21.30 og står op kl. 5.45. Alene det at jeg får 2 timers mere søvn nu end før, øger min trivsel helt vildt meget.”

Lå højt i stressniveau

Tina mente egentlig ikke, at hun havde behov for ledersparring. Men hendes viceskoleleder, havde været gennem et ledersparringsforløb hos Lyngbjerg, og hun var så begejstret for det, at Tina valgte at få et forløb.

”Jeg blev testet via Stressbarometer, og mit stressniveau var alt for højt, bl.a. på grund af nogle større ledelsesmæssige udfordringer. Forløbet har givet mig mange konkrete værktøjer. Jeg arbejder stadig for mange timer, men jeg er meget bevidst om det. Jeg prøver at komme fra 50 timer om ugen til 43 timer bl.a. ved at uddelegere flere opgaver.

Nye konkrete handlemåder

”Jeg kan rigtig godt lide Lis Lyngbjergs facon. Jeg følger mig hørt og forstået. Jeg har fået en ny indsigt i at være leder og har fået nye, konkrete handlemåder. Det, at jeg og min viceskoleleder begge har været gennem et sparringsforløb, er en stor fordel. Det har givet os en fælles viden om stress og forebyggelse, som vi deler med vores kolleger. Jeg er for eksempel meget bevidst om, at jeg gerne vil have en organisation, hvor medarbejderne kan gå hjem til tiden. I det hele taget tror jeg, at medarbejderne mærker, at der er mere ro på,” fortæller Tina Rasmussen.

Slap for leder-sygemeldinger

HR-chef, Skolen Sputnik:

”Vi havde i 2016 en håndfuld ledere, som havde været sygemeldt med stress. Vi valgte derfor et Stressbarometer-forløb til vores ledere og et efterfølgende samarbejde med Lis Lyngbjerg. Det har resulteret i, at vi ikke har haft stressrelaterede sygemeldinger i 2017 og 2018 blandt vores ledere og nøglemedarbejdere. Stressbarometer er et stærkt redskab i min HR-værktøjskasse,” fortæller Henriette Poulsen, stabs- og HR-chef på Skolen Sputnik i København.

Lederne fik fælles viden og sprog om stress

Skolens 40 ledere og nøglemedarbejdere havde en fælles seminardag om stress og en forudgående Stressbarometer-måling med sparringsforløb til de, der havde stresssymptomer.

”Takket være forløbet med Lis Lyngbjerg taler lederne i dag åbent om stress. Vi er åbne om, at det kan ramme os alle. Vi ved samtidig, at vores stresskonceptet virker, fordi vi har oplevet lederkolleger, som har fået effektiv og hurtig hjælp,” siger Henriette Poulsen.

Den hurtige indsats er vigtig, understreger hun.

”Det er en stor styrke, at der er hurtig reaktion, når vi kontakter Lis Lyngbjerg. Det går stærkt, der er ikke noget med ventetid. Det er trygt at vide, at vi kan få hurtig hjælp.”

Faste målinger med Stressbarometer

Hos Sputnik er Stressbarometers skala for trivsel, belastning, overbelastning og stress en fælles reference. Alle ledere og områdechefer får en årlig, obligatorisk Stressbarometer-måling og ekstra målinger ved behov.

”Vores ledere er internt rekrutteret, og jeg kender dem så godt, at jeg kan høre det, hvis en af dem er ved at miste overblikket. Så taler vi om det og tager en ekstra test med Stressbarometer,” siger Henriette Poulsen.

Forskningsbaseret indsats

Henriette Poulsen havde længe søgt efter en konkret løsning, så ledergruppen kunne få et fælles sprog om stress, få et overblik over, om nogle var overbelastede eller i risiko for stressrelateret sygemelding – og få hurtig hjælp. Løsningen skulle ikke se bagudrettet på problemet, men fokusere konkret og fremadrettet med et enkelt, intuitivt værktøj

”Da jeg fandt frem til Lis Lyngbjergs metode og tilgang, var jeg ikke i tvivl. Her er en leverandør, der opfylder vores behov. Det helt afgørende er, at Lis arbejder forskningsbaseret og redskabsorienteret,” forklarer Henriette Poulsen.

Blev en langt bedre leder

Leder, Skolen Sputnik:

Michael Rasmussen er leder af Sputniks voksenkollegie med 20 medarbejdere. Han har haft et individuelt ledersparringsforløb med Lis Lyngbjerg, hvor han har lært at håndtere lederopgaverne og undgå stress.

”Jeg er blevet en langt bedre leder og har fået meget mere overskud. Jeg er opmærksom på tegnene på stress og på at gøre noget ved det, hvis de opstår. Et typisk tegn for mig er, at jeg arbejder hårdere og længere. Jeg ved, hvor jeg kan få hjælp, og at den er effektiv. Før var jeg ikke god til at se mine medarbejderes små tegn på stress, det er jeg nu, og jeg opfanger det,” fortæller Michael Rasmussen, der tidligere har været skolechef og medlem af direktionen i Sputnik.

Konkret indsats med struktur og planlægning

Inden forløbet for ledergruppen i 2016 var Michael sygemeldt med stress. Da han havde udfyldt testen, blev han straks kontaktet af Lis Lyngbjerg og kom i gang med et sparringsforløb.

”Lis Lyngbjerg gav mig konkrete værktøjer og opgaver om struktur, planlægning, overblik, mødefri dage i kalenderen og registrering af søvn. Alt sammen med konkret udgangspunkt i hverdagen. Kort efter var jeg tilbage på job, i første omgang på nedsat tid og med korte, enkle opgaver,” siger Michael Rasmussen.

Tager styringen fra start

”Lis Lyngbjerg har lært mig at håndtere pressede situationer, og hvad jeg skal gøre, for ikke at havne i stress igen. Jeg har lært, hvad der sker i hjernen, når man har tankemylder, og hvordan jeg kan stoppe det og vende det til noget konstruktivt. Jeg har lavet fuldstændigt om på mine søvnvaner. Før kunne jeg arbejde til sent om aftenen, nu går jeg i seng kl. 22.30 hver aften.”

”Jeg er vant til en organisation, hvor vi lytter, superviserer og har processer. Men i et forløb hos Lis er det hende, der tager styringen fra start. Det er helt afgørende for resultatet. Samtidig er der stor åbenhed, faglighed og fortrolighed. Når man træder ind, oplever man, at det er noget hun vil. At vi to sammen skal flytte mig et andet sted hen,” siger Michael Rasmussen.

Slap for lang sygemelding

Lærer, Vallensbæk:

”Hurtig hjælp fra min leder, som straks henviste mig et sparringsforløb hos Lis Lyngbjerg, var afgørende for, at jeg kom hurtigt ud af et længe opbygget højt stressniveau og undgik langvarig sygemelding”, fortæller Pernille Nielsen, der er lærer og teamleder i Vallensbæk Kommune.
”Den første samtale med Lis var en befrielse. Alene det, at det foregik over telefonen, var en stor lettelse, for jeg havde ikke overskud til at skulle mødes med nogen. Vi talte i 1,5 time, hvor Lis spurgte ind til, hvordan jeg havde det fysisk og gav mig konkrete anvisninger på, hvad jeg skulle gøre. Lis bad mig fx sove så meget som muligt hver dag, og alene det var med til at sænke stressniveauet markant på kun 1,5 uge”.

Slap for lang sygemelding

De tre måneders sparringsforløb med Lis Lyngbjerg har givet mig værktøjerne til at forebygge stress. Nu kender jeg mine små tegn på stress og hvad jeg skal gøre ved det. Jeg får otte timers søvn hver nat. Jeg giver mig selv mere tid nu –  i stedet for at have aktiviteter hver aften hele ugen. Jeg kan planlægge min arbejdstid, så der er plads til hasteopgaver, og jeg er bedre til at sige fra til det, der ikke er min arbejdsopgave. Min leder støtter mig, og vi har aftalt, at jeg siger tingene, inden det er for sent.
Alt i alt var jeg kun sygemeldt i 1,5 uge op til efterårsferien, hvor jeg raskmeldte mig, og mødte på arbejde igen efter ferien. Det var vigtigt for mig, at kollegerne ikke opfattede mig som ”hende der var syg”, så Lis hjalp mig med hvad jeg skulle sige til kollegerne, så de forstod, at jeg var helt klar igen.

Bedre styr på hverdagen

”Jeg så virkelig frem til hvert møde med Lis. I alt syv 1,5-times møder, hvor Lis gav masser af praktiske, konkrete og enkle vinkler på stress. Jeg har fået værktøjer, som virkelig har hjulpet mig meget, og som jeg stadig bruger. Jeg kan kun anbefale et forløb med Lis, også for de, som ikke er har stress som sådan, men som har brug for råd til at holde styr på hverdagen.”

Første samtale var afgørende

Medarbejder, Rambøll:

”Den første telefonsamtale med Lis Lyngbjerg varede 2,5 time, og det hjalp mig mere end alle de stresseksperter, jeg har prøvet gennem de tre år, hvor jeg har døjet meget med stress. Lis tog mig alvorligt og lavede en plan for de første 14 dage.”

“Hun slap mig ikke, før jeg var helt fri af stress. Ved første telefonsamtale var jeg på niveau 6 (gul zone, tæt på sygemelding). Da vi mødtes til det første møde efter min ferie, hvor jeg havde fulgt den plan, hun gav mig, var jeg nede i niveau 2 (grøn zone),” fortæller Maja Rydahl Læssøe, der er CAD-koordinator og teknisk assistent i Rambøll.

Manglede brugbare redskaber

“Problemerne med stress opstod første gang for tre år siden efter afslutningen af et stort projekt, hvor jeg pludselig fik det meget dårligt og blev sygemeldt i 1,5 måned. Da jeg kom tilbage på arbejde, blev det aldrig rigtigt godt igen. Jeg havde i perioder enten svage eller kraftige stresssymptomer, alt imens jeg fortsat arbejdede.”

“Jeg har været hos to psykologer, en mindfulness terapeut og to praktiserende læger. Ingen af dem har givet mig brugbare værktøjer til at håndtere årsagerne til stress. Da min praktiserende læge udskrev medicin til mig, valgte jeg efter to dage at stoppe med det igen, da stress-symptomerne blev forværret. Hvis jeg skal blive rask, så skal det være af mig selv, tænkte jeg. Kort efter fik jeg kendskab til Lis Lyngbjerg og Stressbarometer® på et kursus i effektiv planlægning, hvor underviseren anbefalede mig individuel sparring med Lis.”

Samarbejde med leder og HR

”Allerede den første samtale med Lis Lyngbjerg overbeviste mig om, at det her var det rigtige. At stress ikke var noget, jeg var nødt til at leve med resten af mit liv. Undervejs i forløbet havde Lis og jeg et midtvejsmøde og et afsluttende evalueringsmøde med min chef og HR-kontakt, så de vidste hvad jeg gennemgik. Gennem mit syv måneders sparringsforløb hos Lis Lyngbjerg har jeg fulgt alle hendes anbefalinger, og her et halvt år efter, er jeg stadig i grøn zone. Jeg sætter grænser i forhold til opgaver og aktiviteter, jeg planlægger arbejdstiden, så der er luft til uforudsete opgaver, jeg sørger for at være udhvilet – og jeg opfanger de helt små tegn på stress i tide.”

“Mit sparringsforløb har været det hele værd. Det bedste ved Lis er, at jeg har fået 100 % opbakning, og at jeg kunne komme med alle hverdagens udfordringer både arbejdsmæssigt og privat.”

Ambitiøs og talentfuld

Studerende, SDU:

“Lis har lært mig at sætte arbejdsmængden ned. Resultatet er, at kvaliteten af mit arbejde er højere, fordi jeg har overskud. Lis har gjort en kæmpe forskel for mig. Hun lytter, tager mig seriøst og sætter ind med små, konkrete ændringer. Jeg har fået nogle værdifulde redskaber til at tackle udfordringerne,” fortæller Isabella Hindkjær, der var praktikant Femina og bachelor-studerende, Journalistik, SDU.

Tæt på lang sygemelding

Hun har har altid stillet høje krav om at præstere sit ypperste – bl.a. fordi hun var bange for ikke at gøre det godt nok. Hun er både talentfuld og ambitiøs – så ambitiøs, at stress-symptomerne var tæt på at vælte hende. I løbet af et 10-timers forløb kom hun ud af farezonen for stressrelateret sygemelding og fik skrevet sin bacheloropgave, der blev kåret som årgangens bedste ved dimissionen på SDU.

En enorm fysisk træthed

I august stod Isabella foran et bachelorprojekt, et freelancejob og flere andre projekter – men pludselig oplevede hun en enorm fysisk træthed.
“Stress var en kliché for mig. Det var ikke noget, som ramte mig. Men så hørte jeg et foredrag om stress med Lis Lyngbjerg og forstod, at det i høj grad handlede om mig,” fortæller Isabella.
“Lis fandt ud af, at jeg lå højt på stressskalaen, og jeg indså, at jeg havde nogle usunde arbejdsmønstre og ikke var i balance. Tænk, at jeg lå så højt på skalaen uden at vide det – hvad nu, hvis jeg bare havde kørt videre på den måde? Jeg var vant til at hænge på med det yderste af neglene hele tiden.”

Fra farezone til overskud

Lis planlagde forløbet, så Isabella kunne komme ud af farezonen og blive klar til at gå i gang med bacheloropgaven. Der blev sat konkrete mål for søvn, arbejdstimer og fritid – og Isabella gik med til at sænke barren, så hun ikke skulle gå efter et 12-tal i karakter, men planlægge efter et 7-tal.
“Lis kunne se, at jeg var godt brugt. Hun viste mig, at det er ok, at jeg giver mig selv en pause. I dag er jeg nede i normalområdet, og alligevel når jeg det, jeg skal. Forskellen er, at jeg gør det med overskud, fordi jeg har lært at prioritere og sige fra. Min træthed er fuldstændig væk.”
Og det endte alligevel med, at Isabella fik 12 for sin bacheloropgave og fik et rejselegat for årgangens bedste bachelor-projekt ved dimissionen.

Kan tackle præstationsprinsesser

Redaktionschef, Femina:

Dorthe Kandi oplever medarbejdere, især praktikanter, som er så overengagerede, at de har svært ved at sige stop. Et forløb hos Lyngbjerg gav Dorthe redskaberne til, hvad hun kan gøre som leder.
”Forløbet hos Lis har været givende på utroligt mange måder. Lis har først og fremmest vist mig, hvordan jeg skal gribe ind som leder. Jeg var bange for at overtræde medarbejderens personlige grænse, men den barriere har jeg fået fjernet. Nu ved jeg, at jeg kan og skal gribe ind,” fortæller Dorthe Kandi, der er redaktionschef på Femina.
”Det ligger i vores fag at være meget kritiske, og jeg oplever uden udtagelse, at medarbejdernes egne forventninger er meget højere end mine. Jeg vil gerne fange dem i opløbet, og hos Lis har jeg også fået nogle konkrete værktøjer, så jeg ved, hvordan jeg bedst griber det an.”

De typiske faresignaler

Dorthe Kandi kender faresignalerne hos medarbejdere, der overpræsterer. Det er for eksempel når yngre medarbejdere og praktikanter har lange arbejdsdage og skubber deadline, for at få tid til at gøre det ekstra godt. Det er medarbejdere, som synes, det er svært at holde ferie, fordi de ikke kan overskue, hvem der skal løfte deres arbejdsopgaver, mens de er væk. Og så er det medarbejdere, som har svært ved at modtage ros.
”Ofte handler det om at få afstemt forventningerne mellem medarbejder og leder. Jeg har fx talt med en medarbejder om, at jeg oplevede at hun pressede sig selv for meget og helt uden grund, fordi jeg jo var fuldt tilfreds med hendes indsats. Hun blev lykkelig over at jeg tog fat i det, og kunne godt se, at hun havde presset sig selv for meget,” fortæller Dorthe Kandi.

Jeg insisterer på at få det løst

”Tidligere syntes jeg det var svært at tage fat i disse medarbejdere. Hos Lis har jeg fået en bevidsthed om at det er min pligt som leder at tage fat i dem, og jeg har fået værktøjerne til at gøre det på den bedste måde. Jeg er blevet mere bevidst om, at det at stille krav til medarbejderne også handler om at tage hensyn til dem. Og jeg føler, at jeg klart er bedre til at fange faresignaler nu, og jeg tror at mine medarbejdere er klar over, at jeg står klar med ”prioriteringshatten”, hvis de har brug for den.

Gav medarbejderne tryghed

Leder, Metroselskabet:

“Der er mange årsager til stress, men sagen er, at det påvirker alle i afdelingen. En medarbejder, der blev sygemeldt med stress, fik heldigvis masser af opmærksomhed og hjælp. Men som leder så jeg, at der samtidig stod en bekymret afdeling tilbage, der også havde brug for at blive passet på,” fortæller Nina Kampmann, leder i Metroselskabet.

“Tanker som ”Kan det også ramme mig – lige om lidt?”, ”Kunne jeg have gjort noget anderledes?” og ”Var det måske også min skyld, at min kollega blev syg med stress?” bredte sig. Der var både utryghed og samvittighedsspørgsmål. Jeg kontaktede derfor Lis Lyngbjerg for at få professionel hjælp. Vi havde brug for at få et billede af hver enkelt medarbejders stressniveau, og vi havde brug for at få et fælles sprog til at tale om stress. Takket være forløbet fik vi en fælles opfattelse af, at vi alle har et vigtigt ansvar for at sige fra over for stress – og vi fik værktøjerne til, hvordan vi kan gøre det.”

Hvad gør vi så i hverdagen?

Forløbet med Lis Lyngbjerg gav medarbejderne tryghed. Afdelingens 10 medarbejdere gennemgik Lyngbjergs stresstest og fik en times individuel sparring med værktøjer mod stress.

“Nogle uger senere samledes vi alle til en undervisningsdag. Medarbejderne fandt ud af, hvor de var på stress-skalaen, og den personlige sparring betød, at mange var kommet i et lavere stressniveau, da de blev målt igen på kursusdagen,” fortæller Nina Kampmann.

“Jeg oplever, at stress er meget tabubelagt, fordi medarbejderne er nødt til at overskride nogle private grænser, som man normalt ikke overskrider i hverdagen. Her hjalp Lis os med at tale om de tabubelagte emner. Hun er rigtig god til at give plads til alle deltagerne og alligevel kalde en spade for en spade. Lis forklarede, hvad der sker i hjernen, når man er stresset. Og så forstod hun at forholde sig til det helt konkrete: Hvordan gør vi så i hverdagen, hvordan forholder vi os til det?”

Det delte ansvar

“Medarbejderne blev i fællesskab enige om, at vi alle har en forpligtelse til at bidrage til et positivt arbejdsmiljø, fokusere på vores værdier og forsvare den gode stemning i hverdagen. Vi har et ansvar for at sige fra, når der opstår en negativ stemning. Den kan nemlig være et af de første symptomer på stress.”

“Som chef har man i høj grad forpligtelse til at sørge for, at de, der er tilbage på arbejde, også har det godt, når en kollega bliver sygemeldt af stress. Det er en stor udfordring for en leder, og for mig har det været stor læring. Jeg har selv fået ledersparring fra Lis Lyngbjerg, både med hensyn til selv at undgå stress og til at få værktøjer til at forebygge stress hos mine medarbejdere,” fortæller Nina Kampmann.

Teamet har større overskud

Teamleder, Plejecentre:

“Jeg oplever tydeligt, at vi har fået mere overskud efter vores workshop ’Trivsel i Travlhed’ med Lis Lyngbjerg.”, fortæller Charlotte Jobe, teamleder i Frederiksbjerg Plejecentre, Århus.

“For første gang i 4 år som teamleder kom jeg tilbage fra sommerferie og blev ’overfaldet’ af glade medarbejdere, som havde klaret alle ferieudfordringerne selv. Normalt bliver jeg altid mødt med problemer, der skal løses. Det var tydeligt at se, at medarbejderne havde brugt alt det, de har lært af Lis. Og det gør de stadig, de har større overskud – også på de trælse dage!”, siger hun.

Hun er teamleder for 30 sosu-hjælpere og -assistenter i Frederiksbjergs plejecentre i Aarhus. I løbet af 2011 har 440 ledere og medarbejdere i Aarhus Kommune deltaget i Lis Lyngbjergs workshop-forløb ‘Trivsel i Travlhed’. Fokus var på, hvad medarbejdere og ledere er gode til, stolte af og glade for i arbejdsdagen.

Nu ringer de og fortæller, hvordan de har løst problemet

Charlotte Jobe giver et konkret eksempel på, hvad undervisningen har betydet:
”Tidligere blev jeg for eksempel ringet op kl. 7 om morgenen, hvis der var problemer, nu ringer medarbejderne kl. 11 og fortæller, hvordan de selv har løst problemet. Så vi har virkelig fået opfyldt målet om at få redskaber til at bevare trivslen i vores travle hverdag og undgå de korte lunter.”
”Det medarbejderne især har taget til sig fra workshoppen med Lis er: ”Hvad kan jeg selv gøre for, at vi har en god trivsel?” De tager ansvar for trivslen og er bevidste om, hvordan man smitter med sit humør. Og den indstilling gør hele forskellen for, hvordan vores arbejdsdag er,” forklarer hun.
”For mig som leder har workshoppen banet vejen for at arbejde målrettet med trivsel. Lis har fået budskabet ud til medarbejderne, og jeg følger op og sikrer, at vi løbende arbejder videre med at blive endnu bedre til det, vi er gode til,” siger Charlotte Jobe.

Ledergruppen fik fælles sprog

Kvalitetsleder, DJMX:

“Lederseminaret med Lis Lyngbjerg gør en stor forskel. Jeg har fået sat flere ord på stress, og jeg tror, vi får nogle langtidseffekter, som vi ikke kender endnu,” fortæller Solveig Schmidt, kvalitetsleder, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX.

“Det største udbytte er, at fordi alle var med, så er stress nu noget, vi kan diskutere med et fælles sprog i hele organisationen. Det gælder også i ledergruppen, hvor nogle har arbejdet meget med stress i forvejen, mens andre har mindre kendskab til det. Nu er stress et løbende tema på dagsordenen.” 

Skaf dig luft i kalenderen

Lis anbefalede bl.a. at man skabte 40 % luft i kalenderen, og udtrykket “Skaf dig luft i kalenderen” er et godt eksempel på det nye fælles sprog. Jeg er generelt god til at prioritere og sige fra i god tid, og min stresstest viste også, at jeg ligger i det grønne felt. Men jeg er blevet opmærksom på, om jeg måske arbejder på en måde, som kan øge stress hos andre. Jeg trives godt med at tjekke mail om aftenen, og mens nogle er glade for at få hurtigt svar, så kan andre opleve det som et pres, at få svar sent om aftenen. Fordi vi nu har fået et fælles sprog om stress, kan jeg bedre spørge folk om det er ok eller ej,” siger Solveig Schmidt.

Kombinerer teori og konkrete løsninger

Prorektor, DMJX:

“Som en stor arbejdsplads med vidensmedarbejdere, der arbejder meget selvstændigt og dedikeret, har vi haft enkelte eksempler på stress, og det giver anledning til bekymring og opmærksomhed både blandt ledere og medarbejdere,” fortæller Lars Poulsen, prorektor, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX.

“Den seneste trivselsundersøgelse viste desuden, at vi burde fokusere mere på stress. Derfor har vi gennemført et fælles stressforebyggende forløb for alle 180 medarbejdere. Stressforløbet er klart et plus for os, og er blevet rigtigt godt modtaget af både ledere og medarbejdere.”

Ledergruppen i front

“Stress er i høj grad et lederansvar, så vi valgte at starte med ledergruppen, som fik stresstest og workshop. Derefter var der stresstest og workshops for medarbejderne i København og Aarhus. Jeg har oplevet, at lederne er blevet mere opmærksomme på stress og om nogle har det skidt. En medarbejder var netop kommet tilbage efter en stresssygemelding, og var rigtig glad for workshoppen. Nu forstod han, at stress ikke er et personligt nederlag, men noget som opstår mellem organisationen og den enkelte medarbejder,” fortæller Lars Poulsen.

“Det er en kæmpe fordel, at vi har fået en fælles forståelse for stress, at det ikke er skyldfuldt at have stressreaktioner – og at man godt må tale med en organisationspsykolog, inden man er faldet ”helt ud over kanten”.

“Vi valgte Lis Lyngbjerg blandt andet fordi hun kombinerer sin teoretiske viden om stress og stresssymptomer med konkrete løsninger til det enkelte menneskes problemstillinger. Hun har givet os en fælles viden om stress og om, hvad der sker rent fysiologisk, og hvad det betyder i form af søvnbesvær, hukommelsesproblemer og humørsvingninger. Hendes workshops med viden og gode råd har åbnet for at vi nu taler sammen om stress,” siger han.