Lad være med at kopiere mit eller andres materiale, du finder online. Lad være med at skrive af efter bøger, artikler og indlæg. Lad være med at kopiere slides, du får udleveret til et arrangement eller konference. Det er rettet til de få, der bevidst kopierer, og til de mange, der ikke ved, at de overtræder ophavsretsloven.

Reglerne er:

  1. Du skal udvikle dine egne koncepter, tanker og ideer.
  2. Du skal betale for ting – uanset om det er madvarer, bøger eller materiale, andre har udviklet.
  3. Hvis du vil have noget gratis, skal du kontakte vedkommende og spørge, om du må. Du vil ofte få svaret: “Ja selvfølgelig, bare du angiver mig som kilde.”

Hvis du kopierer:

  1. Får du et brev med krav om, at du fjerner materialet på grund af overtrædelse af ophavsretsloven og/eller lov om varemærkebeskyttelse.
  2. Du får samtidig en faktura vedlagt på et beløb for brug af materialet, minimum 12.000 eks. moms – minimum 6.000,- for brug af materialet og minimum 6.000,-  for godtgørelse for uretmæssigt brug.
  3. Hvis materialet er brugt i krænkende sammenhæng, for eksempel i forbindelse med reklame, kommerciel brug, politisk eller religiøs sammenhæng, lægges et yderligere beløb til.
  4. Derefter fjerner du materialet og betaler regningen. Så er vi på plads igen. Alternativt overdrages sagen til advokat.

Læs Lyngbjergs politik om kopiering/ophavsret

Læs ophavsretsloven

Læs om Lyngbjerg

Læs om Stressbarometer®