Go to Top

Om Lis Lyngbjerg

LIS LYNGBJERG

SPECIALIST, LEDELSE & STRESS, INDEHAVER STRESSBAROMETER®

Lis Lyngbjerg er specialist i ledelse og stress gennem 16 år. Hun er uddannet inden for kommunikation og ledelse, er proceskonsulent fra Haslebo & Partnere og har læst Global People Management: Leadership and Human Resource Management på CBS. Hun er forfatter til de første bøger i Skandinavien om ledelse og stress, og har skrevet seks bøger i alt om ledelse, stress/trivsel, søvn.

Lis Lyngbjerg er medstifter af Stressbarometer® med overlæge Bo Netterstrøm, erhvervspsykolog Else Kathrine Relster og IT-direktør Michael Tandrup. Hun er en erfaren foredragsholder og underviser, lige som hun siden 2010 har haft ledere og medarbejdere i individuelle redskabsorienterede sparringsforløb. Blandt hendes kunder er Alm. Brand, Live Nation, Aarstiderne, Skolen Sputnik, Merkur Andelskasse, Rambøll, Hartmanns, Moderniseringsstyrelsen, SEB, Vallensbæk Kommune, Nordea, Kriminalforsorgen.

Lyngbjerg har overtaget Stressbarometer® i 2015, og har udviklet et nyt koncept særligt tilpasset ledergrupper og afdelinger. Kortvarig indsats af professionelle, der sikrer viden og hjælp til både leder, gruppe og individ.

SAMARBEJDER MED:

Psykologer med særligt fokusområde:
Akut indsats for at undgå/forkorte stressrelateret sygemelding via målrettet
indsats og samarbejde med arbejdspladsen:

Grow People
CopeStress – forskningsbaseret metode stressbehandling
Pernille Rasmussen, cand.psych.aut.
+ ansatte psykologer
Læs mere om Grow People

Mindwork Psykologisk Center
Forskningsbaseret med særligt speciale trivsel & stress
Vibeke Lunding-Gregersen, adm. dir., cand.psych.aut.
Henrik Tingleff, faglig direktør, cand.psych.aut.
+ ansatte psykologer
Læs mere om Mindwork

ANBEFALEDE PROFESSIONELLE:

Psykologbehandling, kriser, angst, depression:

Finn Luff
psykolog
www.finnluff.dk
 

Psykologisk Klinik Hellerup
Karin Dørum, psykolog
www.doerum.com