Stressede kvinder er et stigende problem. Antallet af stressede kvinder stiger, især blandt de unge kvinder. Der har været mange tolkninger og forklaringsmodeller igennem tiden. Mange forklaringer har handlet om, at kvinder har en helt anden personlighed end mænd, tager for meget ansvar, tager tingene personligt, har svært ved at sige fra, vil være perfekte, vil please andre og så videre.

Endelig en ordentlig forklaring

Nu er der – endelig – kommet en ordentlig forklaring. Eller rettere to, og det er kombinationen af de to, der især giver mening set fra en stressnørds perspektiv.

To bøger, Det grænseløse forældreskab og Nej-klubben, er udkommet i 2022 og 2023. De fortæller, at kvinder både i arbejdslivet og familielivet møder flere krav end mænd.

Hvem har ret til at sige nej

I arbejdslivet er der især to væsentlige – og forskningsmæssigt dokumenterede – forskelle på mænd og kvinders arbejdsliv. De bliver beskrevet i bogen Nej-klubben. Et opgør med kvinders karrierehæmmende arbejde (Lindhardt og Ringhoff 2023).

Kvinder bliver oftere end mænd spurgt om at deltage i udvalg, etiske komiteer, være med til nyudvikling, ændring af processer og andet, som kan gøre en stor forskel i en organisation. Men som viser sig ikke at tælle med, når forfremmelser og bonuser bliver uddelt.

Kvinder bliver derudover bedømt neutralt, hvis de siger ja. Men bedømt mere negativt, hvis de siger nej. Mænd bliver bedømt mere positivt, hvis de siger ja, men bedømt neutralt, hvis de siger nej. De to faktorer betyder, at kvinder typisk har flere opgaver end mænd.

Sæt dig på hånden

Jeg kunne tilføje for egen regning, at jeg også kender kvinder (og mig selv), som kommer til at sige ja til både det ene og det andet spændende projekt. Uden at spekulere over, at tiden nok ikke rækker. Slet ikke, hvis man også skal nå de opgaver, der ligger på bordet i forvejen. I den situation kan det anbefales at sætte sig på hånden. Rent bogstaveligt, så den ikke ryger op i utide. Og så vente de pinefulde 5-10 sekunder, der går, indtil en anden melder sig. Eller opgaven falder væk, fordi den alligevel ikke var så vigtig.

Men her refererer jeg, hvad der er forskningsmæssigt dokumenteret. Og forskerne fandt altså ud af, at de to faktorer, at kvinderne oftere blev spurgt, og blev set skævt til, hvis de ikke var med på ideen, havde større betydning end den enkelte kvindes personlighed.

Et dyrt problem – en opgave for topledelsen

De fire forfattere beskriver, at der er tale om et stort, organisatorisk og dyrt problem, som alle topledere bør tage fat i. At det er et strukturelt problem. Og at det har indflydelse på virksomhedernes bundlinje. Selvfølgelig, kan man næste sige, hvis en stor del af de ansatte bliver bedt om at arbejde med opgaver, som ikke er en del af virksomhedens kerneydelse og ikke tæller med i belønnings- og bonusaftaler.

Forfatterne mener til gengæld også, at mange af de ikke-karrierefremmende opgaver, som de nævner i bogen, er til virksomhedens fælles bedste. De bør gøres synlige, være en del af en bevidst prioritering og fordeles blandt både mænd og kvinder.

Hjem i privaten

Den anden bog, Det grænseløse forældreskab, er skrevet af sociolog, Ph.D. Maria Ørskov Akselvoll (Dansk Psykologisk Forlag, 2022). Den fortæller, at antallet af krav til børnefamilier er steget kraftigt i løbet af de seneste 10-15 år. Og at det især er mødrene og kvinderne, som kravene rettes imod, og som løfter ansvaret. For Aula-tjek, skole-hjem-samtaler, forældrehytteture, forældrefester med og uden børn, hjemmetræning af vuggestue- og børnehavebørn etc.

Ledelsesopgave med stort potentiale

Jeg vil ikke gå i detaljer her, men blot anbefale alle ledere at læse denne bog også. Også her ligger en ledelsesopgave med et stort potentiale, hvis man gerne vil forebygge stress og langvarige stress-sygemeldinger, både blandt kvinder og mænd.

Nu går vi i gang – og hjælper hinanden

Så nu stopper vi med at tale om stress som noget individuelt og som noget, der har med personlighed eller køn at gøre. Det har fået rigeligt plads i debatten allerede. Vi sætter gang i en lille kampagne: “Stress er et samfundsmæssigt og organisatorisk problem, som vi skal have løst, både på arbejdspladsen og hjemme. Vi hjælper hinanden – og vi starter i dag.”

Læs mere:

Nej-klubben (nyt vindue, Lindhardt og Ringhoff)

Det grænseløse forældreskab (nyt vindue, Dansk Psykologisk Forlag)

Bøger om ledelse og stress (af Lis Lyngbjerg)