Go to Top

Ledelse og stress

Ledelse og stress – Forebyg stress og få det vendt til trivsel

Lederen er en af de helt afgørende personer, når det drejer sig om trivsel, overskud og effektivitet på arbejdspladsen. Og afgørende, når det modsatte gør sig gældende – når der er konflikter, et højt stressniveau, langtids-sygemeldinger og manglende effektivitet.
Hver enkelt person har ansvaret for sit eget helbred, men når det gælder stress er det ofte kendetegnende, at vedkommende ikke selv ser stress-symptomerne, og her er leder og kolleger afgørende. Samtidig smitter en leders stress til resten af afdelingen/organisationen, så derfor er det afgørende, at lederen først og fremmest kan styre sit eget stressniveau, og derefter ved, hvordan han eller hun skal håndtere medarbejderes udtryk for travlhed, stress og alvorlig behandlingskrævende stress.

Det er i disse år især de dygtigste og de engagerede, der er i farezonen, og det er også den gruppe, der er sværest at håndtere for lederen. Ofte vil den gruppe medarbejdere nemlig ikke ”bare” passe på sig selv eller sætte ambitionerne ned, som mange foreslår. Men hvad gør man så?

Få svaret på kurset ”Ledelse & Stress – få det vendt til trivsel”

Kurset indeholder:

  • Hvad er stress?
  • Hvad er forskellen på stress og travlhed?
  • Hvorfor er det de dygtigste, der er i farezonen?
  • Hvorfor skal man sove nok om natten?
  • Hvorfor taler vi så meget om stress – og går det ikke snart over?
  • Hvad betyder længerevarende forandringsprocesser i en organisation?
  • Hvordan håndterer man de medarbejdere, der ikke vil stoppe selv?
  • Hvordan håndterer man de medarbejdere, der øjensynligt ikke har for meget at lave, men har for meget klatfravær og generel dårligdom?
  • Hvorfor kan vi ikke kun fokusere på udvikling og innovation?
  • Og hvorfor er lederens humør, overblik og stressniveau så afgørende?

Deltagerne får udleveret bogen Ledelse og Stress (værdi 249,-) og arbejdsmateriale.

Læs om konceptet Stressbarometer®

Læs referencer, udtalelser og kundecases

Læs artikler og interviews