“Jubii, jeg har hjulpet en kollega”

Arbejdsglæde blev der mere af, og sommerferien gik over al forventning i plejeboligerne, Ankersgade 19 i Århus. Normalt er sommerferien præget af mange vikarer og afløsere, der skal sættes ind i tingene. Det er en travl og ofte kaotisk periode. Og det er en ofte en periode med mange sygedage. Men i sommeren 2011 udviklede der sig en vane med at løfte armene i vejret: “Jubii, jeg har hjulpet en kollega”.

Arbejdsglæde – via projekt Trivsel i travlhed

At hjælpe en kollega var før den gamle traver: ’Øv, nu har de lavet fejl igen’ – eller ’Øv, nu kan de ikke finde ud af det igen’. Det er vendt til muligheden for at hjælpe en anden og nyere kollega i arbejdsdagen. Stemningen var god, og i år var der nærmest ingen sygedage i Ankersgade 19.
En af årsagerne var arbejdsglæde-projektet Trivsel i Travlhed for 440 medarbejdere og ledere i ældreplejen på Lokalcenter Frederiksbjerg i Århus

Mere arbejdsglæde – mindre sygefravær

”Trivsel i Travlhed har betydet, at vi har fået et fælles sprog. Vi  kan vende de daglige irritationsmomenter til noget positivt. Og det har betydet, at vi ikke har haft ret meget sygefravær i sommer. Det plejer vi at have,” siger Lene Worsøe, social- og sundhedsassistent.
Projekt Trivsel i Travlhed er otte workshops, som jeg udviklede til Lokalcenter Frederiksbjerg. Alle 440 medarbejdere og ledere i lokalcentrets område skulle deltage.

Hvad er vi stolte af?

”Vi ville sætte fokus på arbejdsglæde og trivsel. Vi ville give medarbejdere og ledere redskaber til at skaffe energi i dagligdagen. Vi ville inddrage alle, og det er lykkedes,” siger Annette Skoglund, der er social og sundhedshjælper på Lokalcenter Frederiksbjerg. Hun var også medlem af arbejdsgruppen.
Lokalcentrene har været igennem nedskæringsrunder og omstruktureringer i de seneste år. Det betød, at det ikke nødvendigvis var livsglæde og optimisme, der prægede de første møder i den arbejdsgruppe, der planlagde projektet.

Stress – det kan vi i forvejen

”Vi ville gerne sætte fokus på det, vi var gode til i forvejen. Vi ville ikke have fokus på stress, fordi det kan vi i forvejen. Medarbejderne er meget opmærksomme på stress-symptomer. Så vi fik planlagt workshops, der både inddrog medarbejderne i at fortælle, hvad de er stolte af og glade for i deres arbejdsdag, og hvilke forslag de har, der kan gøre det bedre,” fortæller Annette Skoglund.

2.500 gode ideer

To konkrete indslag i projektet har især givet mening for deltagerne. Den ene var, at alle deltagere skrev ned på neon-farvede post-it’s, hvad de var glade for og stolte af på individuelt plan, på team-plan og på ledelses-/organisationsplan. Den anden var en afsluttende opgave, hvor alle skrev ideer til, hvordan trivslen kunne forbedres på tre niveauer. De tre niveauer var individuelt, afdelings- og ledelsesniveau. Den afsluttende opgave betød, at der kom omkring 2.500 ideer fra 440 medarbejdere og ledere, som nu bliver bearbejdet og brugt i det videre arbejde på Lokalcenter Frederiksbjerg.

Øver sig i at møde glad på arbejde

Som underviser var det en særlig glæde at se de ideer igennem, der kom frem i den afsluttende opgave. Det er yderst tilfredsstillende at se en medarbejder, der på workshoppen har fortalt, at hun nok har tendens til at være lidt småsur om morgenen, skrive ned, at hun vil øve sig i at møde glad og smilende på arbejde. Og det var en fornøjelse at se, at også de medarbejdere, der har svært ved at skrive, og som ikke staver særligt fremragende, skrev på livet løs.

’Det fikser vi’

Som gæst i en organisation igennem 11 måneder lærer man organisationen og kulturen at kende. Og det er tydeligt, som jeg fortalte arbejdsgruppen i den afsluttende evaluering, at Lokalcenter Frederiksbjerg har store ressourcer i forvejen:
Det er en organisation, hvor der er en tradition for, at opgaven bliver løst. Hvis der er et problem, bliver det fikset. Det er en travl organisation, men man var fokuseret på at løse problemerne, efterhånden som de opstod. Selvfølgelig kan man arbejde på at nedsætte tempoet for at forebygge misforståelser, der opstår på grund af travlhed. Men organisationen har en helt særlig kultur, som Lokalcentrets personale og ledelse kan være meget stolte af, nemlig holdningen: ”Det fikser jeg”. Medarbejderne greb helt naturligt de bolde, de kunne se var ved at falde mellem to stole.

Ikke langt fra ide til handling

Derudover er der ikke langt fra ide til handling. Det var kendetegnende, at Lokalcenter Frederiksbjerg går efter at gøre tingene så enkle som muligt. Det kræver en del logistik og planlægning at koordinere 14 teams, 440 medarbejdere og ledere, en underviser, materiale til workshoppen og opfølgning. Men det blev klaret på to forberedende møder, et midtvejsmøde og et afsluttende møde igennem de 11 måneder.
”Det ligner os meget godt. Vi øver os i at gøre tingene enkelt, og at bruge tiden på borgerne i stedet for på papir,” siger områdechef Inge Hedegaard.

Trivsel i travlhed på lærred

Midt i august fik jeg en mail med overskriften ’Dejligt kursus’. Den var fra Lene Worsøe, social- og sundhedsassistent, der maler i sin fritid og jævnligt udstiller. Hun skrev, at hun var blevet så inspireret af undervisningen og projektet, at hun har malet et billede med titlen ’Trivsel i Travlhed’, som blev udstillet i forbindelse med Århus Festuge. Maleriet hænger nu på mit kontor i Nordhavn – det skal huske os på, at arbejdsglæde og trivsel i travlhed kommer i mange former og faconer. Og at faconen skal passe til den konkrete gruppe og arbejdsplads.
Jeg ser på det dagligt – og glæder mig over at møde på arbejde hver dag.

Læs flere kundecases

Læs om Lis Lyngbjerg

Læs om Stressbarometer® – koncept til ledergrupper og afdelinger