Sender du også dagsordenen fra helvede? Nederst kommer link til en vældig fin, meget rammende, og meget konkret artikel om møder og dagsordener fra Lederweb.

Vi holder generelt for mange møder – antallet er stærkt stigende. Og kvaliteten er for dårlig. Læs for eksempel artiklen fra Berlingske Business, se nederst, Dårlige møder koster virksomheder milloner. Artiklen og undersøgelsen er fra 2010, men det er ikke mit indtryk, når jeg taler med ledere i offentlige og private virksomheder, at problemet er løst. Tværtimod.

Jeg ved, at mange arbejdspladser har arbejdet med det, og mange steder fungerer møder rigtigt godt. Men der er også mange, hvor der har været andre vigtige opgaver at tage sig af. Og hvor møder kører pr. automatik til stor irritation for både ledere og medarbejdere.

Hvad gør man så?

Hvad skal man så gøre? Man kan sætte et stort møde-udviklings-strategi-politik-projekt i gang. Man kan også starte med nogle få ting. Jeg har 3 forslag – som virker bedst, hvis man er leder. Hvis man er medarbejder, bør man tjekke med sin leder, om de skal justeres, så de passer til afdelingen og den situation, man sidder i:

  • Sig nej (eller: Sig kun ja til de mest nødvendige møder, hvor du har en tydelig rolle og en klar opgave)
  • Prioriter møder: Flest: Lille møde: 10-15-30 minutter til det, som ikke kan klares pr. telefon eller ved at stikke hovedet  forbi leder eller kollega. Færrest: stort møde: 1-1,5 timer: til de vigtigste ting, som kræver at der er tid til at tale sammen for at kunne træffe de bedste beslutninger
  • Lav en dagsorden (eller bed om en dagsorden). Og her er artiklen om dagsordener fra helvede vældig relevant. Artiklen gennemgår de gode, de onde og de grusomme dagsordener for møder.

Læs Lederweb-artiklen: Sender du også dagsordenen fra helvede?

Læs artikel fra Berlingske business: Dårlige møder koster virksomheder milloner

Læs om individuelt redskabsorienteret ledersparringsforløb

Læs om Stressbarometer® – koncept til ledergrupper og afdelinger