Magasinet Offentlig Ledelse har sat fokus på ledere og stress. Vi ser i øjeblikket, at 16-18 procent af lederne er stressede. Det er ofte ambitiøse, engagerede og dygtige ledere, der er tale om. Og der er mange årsager. Dem kan du læse herunder og i interviewet i Magasinet Offentlig Ledelse – se link til artiklen nederst.

I 2002 var antallet af alvorligt stressede ledere 10-12 procent. I øjeblikket er antallet af stressede ledere steget til 16-18 procent, viser tal fra Lederne. Der er aldrig kun én årsag til stress og overbelastning. Men jeg har udtalt mig om nogle af de typiske “systemfejl”, der er medvirkende arbejdsmæssige årsager.

Det kan for eksempel være:

For mange møder:

Arbejdsdagen er booket af møder back-to-back. Det betyder, at der ikke er tid til at tale med medarbejderne. Der er først tid til at læse og besvare mails om aftenen, når børnene er lagt i seng. Og det med at forberede møderne sker typisk søndag eftermiddag/aften, – hvis man når at forberede sig.

Grænseløst antal opgaver:

Arbejdsopgaverne flyder derhen, hvor de bliver løst. Der er et ubegrænset antal opgaver, som fortsætter, hvis man som leder ikke prioriterer, siger nej, uddelegerer eller på anden vis sætter rammer op for, hvad der skal håndteres i løbet af dagen og ugen.

Grænseløs arbejdstid:

Ingen højeste arbejdstid har betydet, at der ingen ydre ramme er for arbejdstiden og antallet af arbejdsopgaver. Det bliver derfor op til den enkelte leder at vurdere og prioritere. Men det kan man ikke, hvis man begynder at blive overbelastet eller stresset. Evnen til at prioritere forsvinder, fordi den rationelle del af hjernen, pandelapperne og tilhørende områder lukker ned.

Manglende restitution efter store udfordringer:

Ingen højeste arbejdstid afskaffede afspadsering for lederne i 90’erne. Dengang var meldingen, at ingen højeste arbejdstid ikke krævede, at lederne skulle arbejde mange flere timer. Men blot selv sørge for at planlægge, så man selvfølgelig gav den en skalle, når det var påkrævet, og holdt fri i andre perioder. I dag er mangler lederne ord for den rolige periode, som kroppen har brug for, efter et ekstraordinært pres eller et par hårde måneder.

Kun fokus på præstation:

Igennem de seneste 10-15 år har vi haft et stort fokus på præstation, blandt andet på grund af finanskrisen. Det betyder, at kroppens indbyggede og normalt velfungerende system, der skifter mellem præstation og restitution, kan blive sat ud af kraft, når man for længe bider tænderne sammen og arbejder sig igennem bunkerne.

For lidt søvn:

I en periode har det været moderne for ledere og topledere at sove lidt. Det er heldigvis gået over igen. Men en højtydende og presset leder kan let komme til at synes, at det er spild af tid at sove. Eller få søvnproblemer, som gør det svært at få den nødvendige restitution. En del ledere har et søvnunderskud, der har ophobet sig gennem længere tid.

Private individuelle årsager:

Derudover er der selvfølgelig de samme individuelle årsager, som gælder for alle, medarbejdere og ledere. Der kan komme en skilsmisse, en flytning, sygdom, dødsfald eller andre livsbegivenheder, som lægger ekstra pres på i perioder.

Hvad er konsekvensen?

Samlet set betyder det, at en del ledere bliver overbelastede og stressede. Ofte er det højtydende, ambitiøse, engagerede og kompetente ledere, der når deres grænse. De går til lægen, som desværre ofte kun har sygemelding som mulighed. Med andre ord: Vi bruger i øjeblikket sygemelding i mangel af bedre til at lappe på “systemfejl”.

Alternativer til sygemelding:

Der findes en række bedre alternativer:

Planlæg med restitution

At planlægge på forhånd, hvornår en leder skal have tid til at få overskuddet tilbage, når man står over for en større omstilling eller kan forudse tre-seks måneders intensivt pres. Vi er bygget til det, men kun hvis det holder op igen, og der kommer en pause, hvor batterierne kan lades op igen.

Skaf fælles viden

At skaffe sig fælles viden i ledergruppen. For eksempel ved at købe bogen Ledertrivsel i travlhed til ledergruppen, og tage et par udvalgte redskaber op på de næste ledermøder. Hvis du skal have bøgerne signeret, kan du skrive direkte til mig og bestille, husk antal og adresse: Ja tak, jeg vil gerne købe xx stk. Ledertrivsel i travlhed

Gør noget straks

At reagere med det samme, når man oplever en lederkollega eller underordnet leder med stress-symptomer. For eksempel ved at henvise til et individuelt, redskabsorienteret ledersparringsforløb hos mig. Her er 90 procent af lederne uden for risiko for sygemelding i løbet af 2-3 møder, 2-4 uger.

Sæt ind på alle niveauer

At arbejde med hele ledergruppen, både så man forebygger sygemeldinger hos dem, der er ekstra pressede, og aftaler fælles løsninger på gruppens udfordringer i det daglige arbejdsliv. For eksempel ved at bruge Stressbarometer®-konceptet. Konceptet har samme dokumenterede gode resultater, ingen sygemelding, markant forbedring af stress-symptomer på 2-4 uger hos overbelastede ledere, og redskaber, som ledergruppen kan implementere med det samme.

Stort spild – menneskeligt og økonomisk

Under alle omstændigheder: Det med stressede ledere skal løses. Der er for stort menneskeligt spild. Det går ud over den overbelastede leder selv, medarbejderne, lederkollegerne og lederens partner og børn. Men der er også et stort økonomisk spild. En overbelastet leder, eller en afdeling med en stresset leder, laver fejl, er årsag til unødige konflikter, kunder tabes. Det bliver til store summer, hvis man regner efter.

Gode råd april 2020

På grund af den aktuelle situation med Corona-virus har jeg udarbejdet en række gode råd til ledere og vidensarbejdere. De er ikke målrettet de mange, der arbejder i døgndrift i kritiske funktioner – her gælder andre råd. Læs mere her: Nu lukker vi ned – tips og gode råd

Læs artiklen fra Magasinet Offentlig Ledelse: Stadig flere ledere får stress: Er du en af dem? (Åbner i nyt vindue)

 

Stadig flere ledere får stress: Er du en af dem?