Rev. 6. oktober 2022:
Virtuel ledersparring virker. Selv med kun 3,5 time til rådighed. Det viser resultaterne for det fondstøttede projekt Ledertrivsel i travlhed. Projektet gav akut ledersparring til 16 ledere, der ønskede at se på egen ledertrivsel eller forebygge stress blandt medarbejderne. Projektet løb i maj-juni 2020.

Projektet er afsluttet, og resultaterne viser, at virtuel ledersparring er en effektiv hjælp for pressede ledere.

Corona-krisen krævede, at ledere skulle navigere i et højt pres med helt nye krav. En række ledere skulle omstille sig sammen med deres medarbejdere og øvrige organisation til en ny virkelighed. Det krævede sit af både ledere og medarbejdere. Typisk har ledere fokus på medarbejderne og kernemålgruppen – kunder, brugere, borgere. Ofte glemmer lederne eget helbred – i almindelighed og i særdeleshed, når en akut krise presser på.

Markant flere stressede ledere efter corona

I januar 2022 viste det sig, at 24 procent af de danske ledere var alvorligt stressede (Lederne, januar 2022). Det er en stigning fra 16-18 procent i 2017 (Lederne 2017). Årsagerne er mange, men en væsentlig årsag var corona-pandemien trak ud og gik ind i sit andet år i 2021. Vi er indrettet fysisk til at kunne tackle store udfordringer i en periode. Men den periode skal helst ikke vare et år, og slet ikke to år – det er en del af årsagen til den store stigning i stressede ledere, som viste sig i januar 2022.

Siden er der kommet krig i Ukraine, energikrise og begyndende økonomisk krise. Det betyder, at antallet af antallet af alvorligt stressede ledere nok ikke er faldet siden januar. Det er stadig relevant for de fleste ledere at overveje ledersparring, enten det fulde forløb eller det korte, intensive forløb, som bygger på erfaringerne fra Velliv-projektet i 2020.

Effektiv hjælp i belastet periode

Projektet, der blev støttet af Velliv Foreningens Akutpulje, havde som mål at give kort, intensiv ledersparring, som lederne kunne bruge i deres dagligdag. Projektet havde samtidig som mål at forebygge mulige sygemeldinger, som kan komme i kølvandet af store udfordringer.

Projektet viste, at virtuel, kortvarig og intensiv ledersparring er en effektiv hjælp til ledere i en belastet periode. 16 ledere deltog i forløbet. De fik i gennemsnit 3,5 times sparring pr. telefon og online. De indledte og afsluttede med en Stressbarometer-test. De samlede resultater viste, at ledernes stress-symptomer faldt med 48 % og humøret steg med 42 %.

Ude af risiko på 13 dage

Seks af deltagerne var i risiko for en stress-relateret sygemelding. De var, som det ofte ses, præget af en række stress-symptomer og massiv søvnmangel. Mangel på søvn betyder, at det er svært at prioritere, svært at træffe beslutninger, lige som man typisk bliver irritabel og aggressiv.

Samtalerne fokuserede især på at få søvnen på plads og prioritere opgaverne på kort sigt. De seks ledere oplevede et markant fald i stress-symptomer og var uden risiko for sygemelding i løbet af 13 dage i gennemsnit.

Virtuel ledersparring – fordele

Med 3,5 time til rådighed kan man komme langt med den akutte del: at forebygge en stress-relateret sygemelding, løse almindelige søvnproblemer, give konkrete ledelsesmæssige råd og sparring om konkrete  lederudfordringer. Fordi samtalerne typisk foregik pr. telefon og varede cirka 30 minutter, sparede det deltagerne for at blive afbrudt i det daglige arbejde lige som de undgik transporttid. De korte samtaler blev værdsat. Der var kun tid til det mest nødvendige, og det var præcis, hvad man har brug for, når man er overbelastet, lød det fra deltagerne.

Kort, intensiv, virtuel ledersparring løser ikke alt

Men en kortvarig, virtuel indsats løser ikke alt. Med 3,5 time til rådighed kan man ikke løse en uheldig ledelseskultur, mange store forandringer eller et urealistisk antal opgaver til for få personer, lige som det kan tage længere tid at ændre vaner på længere sigt. Men mange af deltagerne var overraskede over, at et så kort forløb kunne have effekt, viste deltager-evalueringerne.

“Jeg har været meget glad for dette korte forløb sammen med Lis Lyngbjerg. Hun har helt konkret været medvirkende til at mit stressniveau faldt fra 4 til 2 i løbet af 7 dage. Jeg har i nogen tid været opsøgende på, hvordan jeg stadig kan være skoleleder og samtidig arbejde mindre end 50 timer om ugen. Når jeg har spurgt mig til råds, har jeg fået svaret: ”Så må du prioritere”, men ingen har haft et kvalificeret bud på hvordan. Det havde Lis allerede, da jeg talte med hende første gang.”

Tina Rasmussen, Skoleleder, Hovedstadens Privatskoler

Download den fulde udgave af projektets resultater og deltagernes udtalelser her (Pdf, 7 sider, 810 Kb)

Læs mere om ledersparring

Læs referencer

Oprindelig udgivet oktober 2020, revideret oktober 2022.