Lene Worsøe, Plejeboligerne, Ankersgade 19, Århus:

Sommerferien gik over al forventning i plejeboligerne, Ankersgade 19 i Århus i 2011. Normalt er sommerferien præget af mange vikarer og afløsere, der skal sættes ind i tingene. Det er en travl og ofte kaotisk periode. Og det er en ofte en periode med mange sygedage. Men i sommeren 2011 udviklede der sig en vane med at løfte armene i vejret: ’Jubii, jeg har hjulpet en kollega’. At hjælpe en kollega er den gamle traver: ’Øv, nu har de lavet fejl igen’ – eller ’Øv, nu kan de ikke finde ud af det igen’, der er vendt rundt til muligheden for at hjælpe en anden og nyere kollega i arbejdsdagen. Stemningen var god, og i år var der nærmest ingen sygedage i Ankersgade 19.
Lene Worsøe, der er social og sundhedsassistent, mener, at det kan tilskrives den workshop, som hun og de andre medarbejdere deltog i lige før sommerferien. Den var en del af Projekt Trivsel i Travlhed for 440 medarbejdere og ledere i ældreplejen på Lokalcenter Frederiksbjerg i Århus
”Trivsel i Travlhed har betydet, at vi har fået et fælles sprog, og vi kan vende de daglige irritationsmomenter til noget positivt. Og det har betydet, at vi ikke har haft ret meget sygefravær i sommer – det plejer vi at have,” siger hun.
Projekt Trivsel i Travlhed er otte workshops, som Lokalcenter Frederiksbjerg har købt til alle 440 medarbejdere og ledere i lokalcentrets område. Jeg stod for planlægningen sammen med en arbejdsgruppe på lokalcenteret og underviste på de otte workshops.

Hvad er vi stolte af?

”Baggrunden var, at vi ville sætte fokus på trivsel og give medarbejdere og ledere redskaber til at skaffe energi i dagligdagen. Vi ville inddrage alle, og det er lykkedes,” siger Annette Skoglund, der er social og sundhedshjælper på Lokalcenter Frederiksbjerg, og som var medlem af arbejdsgruppen.
Lokalcentrene har været igennem nedskæringsrunder og omstruktureringer i de seneste år lige som andre offentlige arbejdspladser. Det betød, at det ikke nødvendigvis var livsglæde og optimisme, der prægede de første møder i den arbejdsgruppe, der planlagde projektet.
”Vi ville gerne sætte fokus på det, vi var gode til i forvejen. Vi ville ikke sætte fokus på stress, fordi det kan vi i forvejen, og medarbejderne er meget opmærksomme på stresssymptomer. Så vi fik planlagt workshops, der både inddrog medarbejderne i at fortælle, hvad de er stolte af og glade for i deres arbejdsdag, og hvilke forslag de har, der kan gøre det bedre,” fortæller Annette Skoglund.

2.500 gode ideer

To konkrete indslag i projektet har især givet mening for deltagerne. Den ene var, at alle deltagere skrev ned på neon-farvede post-it’s, hvad de var glade for og stolte af på individuelt plan, på team-plan og på ledelses-/organisationsplan. Den anden var en afsluttende opgave, hvor alle skrev ideer ned til, hvordan trivslen kunne forbedres; – hvad kan jeg selv gøre, hvad kan vi i mit team gøre, og hvad kan ledelsen/organisationen gøre. Den afsluttende opgave betød, at der kom omkring 2.500 ideer fra 440 medarbejdere og ledere, som nu bliver bearbejdet og brugt i det videre arbejde med at nedbringe sygefraværet og øge trivslen i Lokalcenter Frederiksbjerg.
Som underviser var det en særlig glæde at se de ideer igennem, der kom frem i den afsluttende opgave. Det er yderst tilfredsstillende at se en medarbejder, der på workshoppen har fortalt, at hun nok har tendens til at være lidt småsur om morgenen, skrive ned, at hun vil øve sig i at møde glad og smilende på arbejde. Og det var en fornøjelse at se, at også de medarbejdere, der har svært ved at skrive, og som ikke staver særligt fremragende, skrev på livet løs.

“Det fikser vi”

Som gæst i en organisation igennem 11 måneder lærer man organisationen og kulturen at kende. Og det er tydeligt, som jeg også fortalte arbejdsgruppen i den afsluttende evaluering, at Lokalcenter Frederiksbjerg har nogle store ressourcer i forvejen:
Det er en organisation, hvor der helt klart er en tradition for, at opgaven bliver løst. Hvis der er et problem, bliver det fikset. Det er en travl organisation, men jeg har ikke før mødt så mange, der i den grad var fokuserede på at løse problemerne, efterhånden som de opstod. Selvfølgelig kan man arbejde på at nedsætte tempoet for at forebygge misforståelser, der opstår på grund af travlhed. Men organisationen har en helt særlig kultur, som Lokalcentrets personale og ledelse kan være meget stolte af, nemlig holdningen: ”Det fikser jeg”. Medarbejderne opfattede det som helt naturligt, at de selvfølgelig greb de bolde, de kunne se var ved at falde mellem to stole.
Derudover er der ikke langt fra ide til handling. Det var kendetegnende, at Lokalcenter Frederiksbjerg går efter at gøre tingene så enkle som muligt. I forhold til, at det kræver en del logistik og planlægning at koordinere 14 teams, 440 medarbejdere og ledere, en underviser, materiale til workshoppen og opfølgning, blev der brugt to forberedende møder med en projektleder, arbejdsgruppen, et midtvejsmøde og et afsluttende møde igennem de 11 måneder, projektet løb over.
”Det ligner os meget godt. Vi øver os i at gøre tingene enkelt, og at bruge tiden på borgerne i stedet for på papir,” siger områdechef Inge Hedegaard.
Midt i august, da jeg selv var på vej retur fra ferie, fik jeg en mail med overskriften ’Dejligt kursus’. Den var fra Lene Worsøe, social- og sundhedsassistent på Ankersgade 19, der er maler i sin fritid og udstiller jævnligt. Hun skrev, at hun var blevet så inspireret af undervisningen og projektet, at hun har malet et billede med titlen ’Trivsel i Travlhed’, som blev udstillet i forbindelse med Århus Festuge.
Så er det, man glæder sig til at komme på arbejde igen.

Sådan gjorde vi

Vi kom i kontakt på Århus Kommunes Arbejdsmiljøtræf i november 2010. Jeg holdt oplæg om ’Den langtidsfriske medarbejder’ især med fokus på søvn og de tre niveauer, som det er en fordel at arbejde på: Individuelt-, team- og organisationsniveau.
Inge Hedegaard, områdechef på Lokalcenter Frederiksbjerg, kontaktede mig i pausen og spurgte, om hun kunne lave et træningsforløb for alle medarbejdere og ledere. De havde på forhånd aftalt et foredrag med Henrik Krogh, forfatter til bogen ’Fra overlevelse til overskud’ om langtidsfriske medarbejdere, som alle lokalcentrets medarbejdere var inviteret til i november. I januar mødtes jeg med arbejdsgruppen og fik svar på en lang række spørgsmål, som jeg brugte til at lave et opløb til forløb.
Vi mødtes igen i februar, hvor fordelingen af teams på de enkelte workshops blev planlagt.

Lederne satte rammen

Alle teamledere deltog i workshoppen, og de havde på forhånd skrevet en velkomst, der satte rammerne for diskussionen – at deltagerne har fokus på det, der fungerer, og på, hvad der kan blive bedre i fremtiden. Teamlederne afsluttede dagen og takkede alle deltagerne.
De otte workshops blev afholdt fra maj til september, og herefter arbejdede sygefraværsnetværksgruppen videre med de cirka 440 A4-sider med ideer til at øge trivslen på individuelt-, team- og organisationsniveau, mens trivselsnetværksgruppen og de 11 teamledere arbejdede videre med at bruge de neonfarvede post-it’s, som indeholdt alt det, medarbejdere og ledere var stolte af i deres arbejde.