Hvordan giver du som leder eller mellemleder feedback til medarbejderne på en passende måde?

Få udfordret din tankegang på dette lederkursus til ledere i mediebranchen, hvor vi mødes i Danske Studenters Roklub til morgenmad, velkomst og intro til dagen – og en tur på vandet med erfarne instruktører som styrmænd.

Derefter får du den nyeste evidensbaserede og praktiske viden om feedback: Hvordan hænger instruktion sammen med feedback? Hvad virker, og hvad virker ikke? Hvorfor virker en slags feedback i en situation, men ikke i en anden?

Afpas efter situationen

Kurset indebærer også, at du ser nærmere på dig selv, din modtager og kroppens reaktioner under pres:

  • Hvem er du som afsender af feedback? Er du i overskud eller presset?
  • Hvem er din modtager? Er modtageren overbelastet eller fuld af overskud?
  • Hvordan ser modtageren på dig?
  • Og hvordan får du sagt det, du skal sige på bedst mulig måde?

Feedback fungerer kun, hvis modtageren rent faktisk formår at forholde sig til den, så den skal afstemmes modtageren og situationen. Men hvordan gør man det?

Slå hjernen fra

Formålet med kurset er:

  • At se instruktion og feedback som to forskellige, men sammenhængende discipliner.
  • At træne forskellige konkrete teknikker til bedre feedback.
  • At øge bevidstheden om den relation, der er mellem giveren og modtageren af feedback.
  • At få viden om og diskutere sammenhængen mellem feedback og trivsel
  • At lære gennem kroppen – og slå hjernen fra for en dag

Dagen starter og slutter med en rotur, så der er et fælles grundlag for at diskutere og afprøve de nye teknikker.

Obs: Der er et maximum på 12 deltagere.

Hør mere om lederkurset: Ring 20925020 eller mail lis@lyngbjerg.dk

Læs om Lis Lyngbjerg

Læs om Lene Rimestad

Tilmeld nyhedsbrev