Genudgivelse (oprindelig 3. januar 2021):

To vigtige lederbeslutninger er helt afgørende her tidligt i januar 2021.

Vi starter det nye år med endnu en nedlukning. Alle skolebørn skal undervises hjemme. Vi ved fra første nedlukning i marts/april 2020, at det er svært at håndtere. Eller rettere sagt: Det er umuligt. Det kan ikke lade sig gøre at være på fuldtidsarbejde samtidig med, at man er fuldtids-hjemme-skolelærer.

Mange forældre har i forvejen mere end rigeligt, især fordi et fuldtidsjob ofte indeholder flere opgaver, end der er timer til på en uge. Derudover har de fleste forældre en pæn portion ”familie-arbejde”, som ofte er usynligt, men tidskrævende. Alt det arbejde, som foregår i en almindelig hverdag med indkøb, madlavning, rengøring, godnatlæsning etc.

Børn har brug for en voksen – også i arbejdstiden

Når nu alle børn skal være hjemme og gå i skole online, har de fleste af dem brug for en voksen. Til at hjælpe med den daglige skoledag, men også til at tage sig af børnene i det hele taget. Ipad’en kan kun fungere som en kortvarig nødløsning, og kan ikke overtage opgaven som forælder, pædagog, lærer, omsorgsgiver og rollemodel.

Erfaringerne fra foråret viste, at den store mentale og praktiske omvæltning krævede meget af lærere, børn og forældre. Forældrene stod i en situation, hvor de fleste skulle løse deres almindelige arbejdsopgaver på fuld tid hjemmefra, samtidig med, at de skulle være fuldtidsforældre/hjemmeskolelærere.

Det er fysisk umuligt

Men det kan ikke lade sig gøre at have to fuldtidsjob på de samme otte timer i løbet af en dag. Det kan heller ikke lade sig gøre, at den ene forælder løser sit fuldtidsjob om formiddagen, mens den anden forælder er fuldtidsforælder/skolelærer, og de så bytter om eftermiddagen. Det er en smartere model, men det hænger stadig ikke sammen tidsmæssigt.

Derfor, kære leder: Tal med de medarbejdere, der har børn i folkeskolen. Gå opgaverne igennem og skær 30 procent væk i januar. Kombiner det meget gerne med en plan om afvikling af flekstid og/eller ferie, hvis det er muligt. Husk at tilpasse antallet af opgaver, så de ikke bare venter, til medarbejderen er tilbage efter afvikling af flekstid/ferie i februar.

Det vil lette et stort pres. Men kan faktisk også betyde, at man får bedre resultater og mere arbejde udført, som Morten Münster beskriver i ”Jytte vender tilbage”. Den kan anbefales at få læst hurtigst muligt. Hvis du ikke har tid, så ring til mig på +4520925020 og få den helt korte forklaring på 15-30 minutter.

Vi er overoptimistiske i forhold til tid og effekt

Vi er typisk overoptimistiske, selv når adskillige års erfaring og mange oplevelser i lignende situationer siger, at ting tager længere tid, end vi regner med. Og at effekten er mindre, end vi regner med. Vi bliver ved med at tro, at det skal nok gå bedre end alle de andre gange.

Det gør det ikke. Og det gør det slet ikke, når et fuldtidsjob skal løses samtidig med, at man er forældre og skolelærere på heltid.

Spar en skilsmisse eller to

Hvis vi ikke gør noget bevidst og aktivt, kommer familien ofte til at følge de typiske mønstre: Faderens arbejde opleves ofte som vigtigere, kræver mere tid, mere ro og er bedre lønnet end moderens arbejde. Moderen har ofte taget en større tjans med det praktiske og følelsesmæssige i forhold til børnene, så hun er bedre til det (læs: har øvet sig i længere tid) og har sværere ved at slippe ansvaret, lukke sig inde på et af værelserne og lade børn være børn.

Det nemme valg bliver derfor ofte, at faderen får ret til og, hvis han er heldig, ro til at arbejde igennem. Mens moderen tager sig af sit eget job, børn, undervisning, indkøb og madlavning med risiko for overbelastning, stress og/eller skilsmisse-ønsker, når hun bliver for træt af det.

At sikre sig som leder, at medarbejdere med skolebørn kan overskue januar måned, kan gavne både børn, forældre og arbejdspladsen. Så undgår vi alt det bøvl med skænderier og potentielle skilsmisser, som udover at være en belastning for familie og børn, vil påvirke arbejdspladsen negativt i månedsvis.

Spar en stressrelateret sygemelding eller to

Hvis forebyggelse af skilsmisser ikke er argument nok, kan du være med til at forebygge stress-relaterede sygemeldinger, depression, angst, hjerte-kar-sygdomme og andet skidt.

Årsagen er, at vi prøver at løse de opgaver, vi bliver givet. Vi spekulerer ikke så meget på, om det nu kan lade sig gøre, når direktøren, lederen, ministeren eller andre spørger, om vi kan løfte opgaven. De færreste sætter sig ned og tæller op, hvor mange timer de enkelte opgaver løber op i på en uge. Ikke mange laver et regneark for at tjekke efter, om det nu er muligt at have et fuldtidsjob og samtidig være skolelærer for sine børn.

Jeg har lavet adskillige regneark med mine kunder, som har vist, at vedkommende har for mange opgaver den næste måneds tid, at det ikke er fysisk muligt at løse dem alle. Når man så lægger et fuldtids lærerjob oven i, kan det slet ikke lade sig gøre.

Men de fleste forsøger alligevel. Mange får sig også navigeret igennem og lykkes med det. Men for nogle bliver prisen høj i form af helbredsproblemer og stress-relateret sygefravær. Det har store omkostninger, både menneskelige og økonomiske, også direkte og indirekte for din virksomhed eller organisation.

To lette beslutninger med stor effekt

Derfor kan du lige så godt træffe de to vigtige lederbeslutninger allerede nu:

  • Jeg vil tale med mindst én medarbejder inden 6. januar for at aftale, hvilke opgaver vedkommende ikke skal lave den næste to-tre uger.
  • Jeg vil aflyse eller udskyde minimum to møder inden den 11. januar, så jeg har tid i overskud til det uforudsete, jeg ved vil komme de næste uger.

Det løser ikke alle problemer. Men så er du i gang. Hvis de ikke passer lige i din situation, så juster, så det passer til din virksomhed eller organisation.

Ellers ring, hvis det er nemmere skrevet end gjort. Det er det ofte.

Rigtigt godt nytår.

(Skrevet 3. januar 2021, genudgivet 30. december 2021)

Kilder:
Morten Münster, Jytte vender tilbage. Gyldendal Business, 2020
Lis Lyngbjerg, Ledertrivsel i travlhed. Dansk Psykologisk Forlag, 2016
Daniel Kahneman, At tænke – hurtigt og langsomt, Lindhardt og Ringhof, 2015

Læs mere:

Ti måneders mentalt overarbejde kan koste noget af humøret: Nu bliver det lysere (på tide…)

Gode råd om søvn: Søvn – fakta og gode råd